stare odmiany
Sierpniówka


Odmiana historyczna opisywana już przed ponad 150 laty. Osiąga dojrzałość w pierwszym tygodnia sierpnia. Owoc średniej wielkości, smaczny, o ściętym płaskim czubku. Strona przyszypułkowa płaska. Odmiana bardzo interesująca, ze względu późną na porę dojrzewania.