stare odmiany
Renkloda Althana

Renkloda Althana – siewka odmiany Renkloda Zielona Wielka, uzyskana w Czechach w połowie XIX w. Ma duże (45–50 g), kuliste owoce, prawie w całości pokryte brunatnobordowym rumieńcem. Miąższ owoców białawożółty, zwięzły, soczysty, kawskowatosłodki i bardzo smaczny, lekko związany z niezbyt dużą pestką. Szypułka średniej grubości, o długości 20–25 mm. Owoce nadają się do zbioru pod koniec sierpnia lub na początku września. Drzewa rosną dość silnie. Początkowo tworzą korony wzniesione, z czasem – prawie kuliste, średnio zagęszczone. Wcześnie rozpoczynają owocowanie. Plonują obficie, ale często przemiennie. Na choroby są mało podatne, na mróz – niezbyt wytrzymałe.