stare odmiany
Gubeńska

Odmiana występująca czasami pod niewłaściwą nazwą Gubens Ehre, przypuszczalnie wyhodowana w Gubinie nad Nysą Łużycką. Ma bardzo duże (6–8 g), kuliste, ciemnoczerwone owoce o ciemnoczerwonym, średnio soczystym, smacznym miąższu. Pestka owoców mała, kulista. Owoce nadają się do zbioru w trzeciej dekadzie czerwca. Drzewa charakteryzują się bardzo silnym wzrostem. Tworzą kształtne, luźne, szerokostożkowate korony, zwykle z wyraźnie zaznaczonym przewodnikiem i sztywnymi konarami (wymagają tylko lekkiego cięcia formującego). Owocowanie rozpoczynają później niż drzewa innych wiśni. Początkowo plonują umiarkowanie, później – obficie. Są wytrzymałe na mróz i średnio podatne na drobną plamistość liści drzew pestkowych.